Rozliczenia z właścicielami lokali i najemcami.

Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom, opiniom i życzeniom wprowadzamy system internetowej informacji dla lokatorów.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do tej usługi prosimy wysłać do nas zgłoszenie ze strony "Kontakt" korzystając z formularza wiadomości lub bezpośrednio na podane adresy mailowe.


Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia, udostępniony zostanie podgląd danych - logując się mailem podanym w zgłoszeniu,
mail ten uprawnia do przeglądania swoich danych. UWAGA!!! Od 31.08.2019 roku zmieniamy sposób logowania - przedstawiony poniżej


Aby wejść na stronę logowania prosimy nacisnąć przycisk "ADMINISTRACJA" zostanie wyświetlony panel logowania "wosiedle" lub na link https://owner.wosiedle.pl w pole Email należy wpisać swój adres email podany do naszego biura, następnie w pole Password wpisać hasło. Po pierwszym wpisaniu swojego maila prosimy wcisnąć "resetuj hasło". Po resetowaniu otrzymamy nowe hasło (uwaga! hasła nie możemy kopiować i wstawiać - trzeba je przepisać), które po pierwszym wejściu zmieniamy na swoje.